Club 222 nieuws

Club 222`ers hebben genoten!
Wat  hebben  we als Club 222`ers genoten van het carnaval bij de
Bolhoedjes! Als vanouds begonnen we met D`n Aftrap op zaterdag-
middag.  Els en Ellie bedankt hoe jullie de Club 222`ers ontvingen!
Al  bleef  de lege stoel van Henny wringen.  Nadat Prins Dwers ons
met zijn persoonlijke onderscheiding had vereerd en de nieuwe le-
den waren ingewijd, gingen de poorten los voor vier onvergetelijke
dagen feest! Een aantal feestneuzen onder ons hebben carnaval af-
gesloten met haringhappen. Namens  alle  Club 222`ers  willen we
Prins Dwers,  Adjudant Soepel,  de Hofdames Colour en Dior,  Raad,
Hoge Raad, Senatoren en alle medewerkers van Pullman Eindhoven
Cocagne bedanken voor een geweldig carnaval!

 

Club 222`ers in het zonnetje!
Club 222`ers zetten niet alleen hun feestelijke beentje buiten! 
Niet  zelden  ook hun beste!  Waarbij ze met allerlei activiteiten,  
het alledaagse een beetje vrolijker kleuren. 
Zo zijn er een aantal Club 222`ers betrokken bij zowel het beheer
van- als bij de verschillende sociaal culturele activiteiten van het
Trefcentrum Oude Toren in Woensel. Het is meestal een glinsteren
achter de schermen. Soms echter breekt een glimpje door.
Zoals onlangs toen Renè de Lepper, voor zijn veelzijdige inzet, de
vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven kreeg. Bij deze
willen we Renè, zijn ouders en alle bij het Trefcentrum betrokken
Club 222`ers feliciteren en in het zonnetje zetten!